2019 TTGV Ödülleri
Duyuru ve Başvuru

Ödüller ile ilgili duyuru TTGV’nin resmi websitesinden yapılır.

2019 TTGV Ödülleri için başvurular 08.04.2019-28.06.2019 tarihleri arasında alınacaktır.

Ödül Kategorileri

2019 TTGV Ödülleri aşağıdaki 2 kategoride verilecektir:

Dr. T. Fikret Yücel Ödülü Kategorisi: Ar-Ge, inovasyon, bilim ve teknoloji politikaları ve teknoloji yönetimi alanlarında Türkiye odaklı yapılmış araştırma çalışmalarını (tez,makale,yayın vb.) desteklemek ve teşvik etmek amacıyla bu araştırma sahiplerine verilen ödüldür. 

Mehmet Şuhubi Ödülü Kategorisi: Teknoloji ve inovasyon ekosisteminde görünürlük ve başarı hikayesi yakalamış girişimcilere ve/veya girişimcilik yoluyla teknoloji ekosistemine katkı sağlamış kişilere verilen ödüldür.

Başvuru Yöntemi

Başvurular, her iki kategoride de aday gösterme yoluyla alınacaktır. Aday gösterme formları, teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici kuruluşlarına, ilgili alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara ve Ar-Ge Merkezleri ile Tasarım Merkezlerine gönderilecektir. Doldurulan aday gösterme formlarının TTGV’ye iletilmesiyle başvurular alınmış olacaktır.

Başvuru Kriterleri

Dr. T. Fikret Yücel Ödülü Kategorisi Başvuru Kriterleri:

Başvuru sahibi 40 yaşında veya 40 yaşın altında olmalıdır (Doğum tarihi 01.01.1979 ve sonrası olanlar).

Araştırma çalışması Ar-Ge, inovasyon, bilim ve teknoloji politikaları ve yönetimi alanlarında Türkiye odaklı yapılmış olmalıdır.

Başvuruya konu araştırma çalışması son 5 yılda ilgili enstitülerce kabul edilmiş/diploma denkliği alınmış olmalıdır. Türkiye’deki üniversitelerde tamamlanmış tez ise, ilgili enstitülerce kabul edilmiş olması, yurtdışındaki üniversitelerde tamamlandıysa diploma denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. Makale veya bilimsel yayın ise, indekslere giren ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlamış olması gereklidir.

Tamamlandığı üniversite ve/veya kurum ile fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir ihtilaf bulunmamalıdır.

Önceki yıllarda düzenlenmiş olan Dr. T. Fikret Yücel Ödülü kapsamında başvuru yapılmamış olmalıdır.

 

Mehmet Şuhubi Ödülü Kategorisi Başvuru Kriterleri:

Başvuru sahibi 40 yaşında veya 40 yaşın altında olmalıdır. (Doğum tarihi 01.01.1979 ve sonrası olanlar)

Teknoloji ve inovasyon ekosisteminde, son 5 yılda görünürlük ve başarı yakalamış girişimciler ve/veya girişimcilik yoluyla teknoloji ekosistemine katkı sağlamış kişiler, başvuru formunda belirtilen şekilde görünürlük ve başarı hikayelerini açıklamalıdır.

Aday gösteren kişi/kurum, başvuru sahibinin başarı öyküsünün etki alanında olmalıdır. Başvuruya konu olan başarı öyküsünden bağımsız kişi/kurumlar aday gösteremez.

Aday gösteren kişi/kurum, başvuru sahibinin başarı öyküsünün etki alanında olmalıdır. Başvuruya konu olan çalışmadan bağımsız kişi/kurumlar aday gösteremez.

Ödül Sayıları ve Türleri

Aynı Dönemde Başvuru Yapılabilecek Ödül Sayısı

Aynı dönemde TTGV Ödülleri kapsamında bulunan kategorilerden yalnızca birine başvurulabilir.

Ödül Sayıları ve Türleri

Her iki ödül kategorisinde ilk 3 kişinin her birine 10.000 TL nakdi ödül ve ödül beratı verilecektir

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Gelen tüm başvurular, ilgili ödül kategorilerinde belirlenmiş kriterlere uygunlukları açısından TTGV tarafından ön değerlendirmeden geçirilir. Kriterlere uygun başvurular, 2 aşamalı bir değerlendirilme sürecine tabidir. Değerlendirme sürecinde, çeşitliliğin korunması gözetilir.

İki kategoride de ilk değerlendirme aday gösterme formları üzerinden değerlendirme jürisi tarafından yapılır. İlk değerlendirmede kısa listeye kalan finalistlerin başvuruları hem değerlendirme jürisi hem de ikinci jüri olan ödül jürisi tarafından değerlendirilir ve her kategoride ödül almaya hak kazanan 3 kişi belirlenir.

Her kategori için farklı değerlendiricilerden oluşan jüriler bulunabilir. Tüm jüri üyeleri, finale kalan başvuruların dosyalarını, değerlendirme raporlarını ve varsa diğer ilgili dokümanları inceler ve puanlamalarını yaparak TTGV’ye iletirler.

Uygun nitelikte 3 aday değerlendirilmemesi durumunda uygun sayıda adaya ödül verilecektir.

Çalışmaların Yayınlanması

İki kategoride ödül almaya hak kazanan toplam 6 kişinin ilgili çalışmaları ve başarı öyküleri, hazırlanacak kitapçık, görseller ve/veya video materyalleri ile tanıtılır. TTGV Ödülleri kapsamında ödül alan kişiler “TTGV Fellow” unvanı almaya hak kazanır. Ödül almaya hak kazanan kişiler, önümüzdeki yıllarda düzenlenecek olan TTGV Ödülleri’nde değerlendirme heyetine ve/veya jürisine dahil edilebilirler. Ayrıca, TTGV Ödülü sahiplerinin uzmanlık alanlarına uygun konularda TTGV’nin farklı faaliyetlerin katılmaları teşvik edilir.

Takvim

Aday Gösterme: 08.04.2019-28.06.2019


Jüri Değerlendirmeleri: Ekim-Kasım 2019


Ödül Töreni: Aralık 2019,Ankara