2020 TTGV Ödülleri
Duyuru ve Başvuru

Ödüller ile ilgili duyuru TTGV Ödülleri’nin resmi web sitesinden yapılır.

 

Ödül Kategorileri

2020 TTGV Ödülleri aşağıdaki iki kategoride verilecektir.

Dr. Akın Çakmakcı Ödülü Kategorisi: Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek amacıyla, sanayide uygulanmış tezler; tez sahipleri, tez danışmanları ve tezin uygulandığı firmalara verilen ödüldür.

Refik Üreyen Ödülü Kategorisi: Ar-Ge ve inovasyon yönetimi ile kültür yaratma süreçlerinde öncü rol oynamış, bunların değişimlerinde etkin görev almış ve somut katkı sağlamış, başarı öyküsü olan kişilere verilen ödüldür.

Başvuru Yöntemi

Başvurular, her iki kategoride aday gösterme yoluyla alınacaktır. Aday gösterme formları, ilgili alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara, Ar-Ge Merkezleri ile Tasarım Merkezlerine ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Kuruluşlarına gönderilecektir. Doldurulan aday gösterme formlarının TTGV’ye iletilmesiyle başvurular alınmış olacaktır.

Aday Gösterme Formları için tıklayınız.

Başvuru Kriterleri

Dr. Akın Çakmakcı Ödülü Kategorisi Başvuru Kriterleri:

Tez sahibi 40 yaşında veya 40 yaşın altında olmalıdır (Doğum tarihi 01.01.1980 ve sonrası olanlar).

Tez, Türkiye’deki üniversitelerde tamamlandıysa ilgili mühendislik, fen veya sağlık bilimleri enstitülerince kabul edilmiş; yurtdışında tamamlandıysa Yüksek Öğretim Kurulu tarafından diploma denkliği onaylanmış olmalıdır.

Tez, ülkemiz imalat sanayiinde ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlardan en az birinde son 5 yılda uygulanarak, teknolojik ürün veya süreç yeniliği sağlamış ve bu yolla uygulandığı kuruluşa ölçülebilir getiri kazandırmış olmalıdır.

Tezin tamamlandığı üniversite ve/veya tezin uygulandığı sanayi kuruluşu ile fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir ihtilaf bulunmamalıdır.

Önceki yıllarda düzenlenmiş olan herhangi bir Dr. Akın Çakmakcı Ödülü kapsamında başvuru yapılmamış olmalıdır.

 

Refik Üreyen Ödülü Kategorisi Başvuru Kriterleri:

Başvuru sahibi 40 yaşında veya 40 yaşın altında olmalıdır. (Doğum tarihi 01.01.1980 ve sonrası olanlar)

Başvuru sahibi son 5 yılda, çalıştığı kurumda Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki yönetim uygulamalarında, süreçlerde veya Ar-Ge ve inovasyon kültürünün oluşmasında üstün başarı göstermiş olmalıdır.

Aday gösteren kişi/kurum, başvuru sahibinin başarı öyküsünün etki alanında olmalıdır. Başvuruya konu olan başarı öyküsünden bağımsız kişi/kurumlar aday gösteremez.

Önceki yıllarda düzenlenmiş olan Refik Üreyen Ödülü kapsamında başvuru yapılmamış olmalıdır.

Ödül Sayıları ve Türleri

Aynı Dönemde Başvuru Yapılabilecek Ödül Sayısı

Aynı dönemde TTGV Ödülleri kapsamında bulunan kategorilerden yalnızca birine başvurulabilir.

Ödül Sayıları ve Türleri

Her kategoride en fazla 3 kişiye ödül verilecektir. 2020 yılı için verilecek toplam ödül sayısı 9’dur. (Akın Çakmakcı kategorisinde 3 tez sahibi ve 3 tez danışmanına, Refik Üreyen Ödül kategorisinde 3 kişiye olmak üzere toplam 9 ödül) Ödüller belli bir sıralamaya tabi değildir ve her kategoride en fazla 3’er kişi eşit şekilde ödüllendirilecektir. Ödül alan kişiler “TTGV Fellow” unvanı almaya hak kazanır. Ayrıca bu kişilerin çalışmaları ve başarı öyküleri vb. hazırlanacak kitapçık, görseller ve/veya video materyalleri ile tanıtılır.

Dr. Akın Çakmakcı Ödülü kategorisinde ödül almaya hak kazanan 3 tez sahibine 10.000’er TL para ödülü ve ödül beratı, tez danışmanlarına 10.000’er TL para ödülü ve ödül beratı ve firmalara da ödül beratı verilir. Birden fazla tez danışmanı olması durumunda, tez danışmanı için belirlenmiş ödül eşit bölünür.

Refik Üreyen Ödülü kategorisinde, ödül almaya hak kazanan 3 kişiye 10.000’er TL para ödülü ve ödül beratı verilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Gelen tüm başvurular, ilgili ödül kategorilerinde belirlenmiş kriterlere uygunlukları açısından TTGV tarafından ön değerlendirmeden geçirilir. Kriterlere uygun başvurular, 2 aşamalı bir değerlendirilme sürecine tabidir. Değerlendirme sürecinde, çeşitliliğin korunması gözetilir.

İki kategoride de ilk değerlendirme aday gösterme formları üzerinden değerlendirme jürisi tarafından yapılır. İlk değerlendirmede kısa listeye kalan finalistlerin başvuruları hem değerlendirme jürisi hem de ikinci jüri olan ödül jürisi tarafından değerlendirilir ve her kategoride ödül almaya hak kazanan 3 kişi belirlenir.

Her kategori için farklı değerlendiricilerden oluşan jüriler bulunabilir. Tüm jüri üyeleri, finale kalan başvuruların dosyalarını, değerlendirme raporlarını ve varsa diğer ilgili dokümanları inceler ve puanlamalarını yaparak TTGV’ye iletirler.

Uygun nitelikte 3 aday değerlendirilmemesi durumunda uygun sayıda adaya ödül verilecektir.

Çalışmaların Yayınlanması

İki kategoride ödül almaya hak kazanan çalışmalar ve başarı öyküleri, hazırlanacak kitapçık, görseller ve/veya video materyalleri ile tanıtılır. TTGV Ödülleri kapsamında ödül alan kişiler “TTGV Fellow” unvanı almaya hak kazanır. Ödül almaya hak kazanan kişiler, önümüzdeki yıllarda düzenlenecek olan TTGV Ödülleri’nde değerlendirme heyetine ve/veya jürisine dahil edilebilirler. Ayrıca, TTGV Ödülü sahiplerinin uzmanlık alanlarına uygun konularda TTGV’nin farklı faaliyetlerin katılmaları teşvik edilir.