Dr. T. Fikret Yücel Hakkında

1928 yılında Köyceğiz’de (Muğla) doğan Fikret YÜCEL,1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesinden Yüksek Elektrik Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1965 yılında PTT Genel Müdürlüğü bünyesinde PTT ARLA kısaltılmış ismi ile tanınan PTT Araştırma Laboratuarını kurmuştur. PTT ARLA’yı yönettiği dönem sırasında Fikret YÜCEL Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kayseri Mühendislik Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Mühendislik Mimarlık Akademisinde dersler vermiş ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Elektronik Haberleşme Cihazları Ünitesi Başkanlığını da yürütmüştür. 1983 yılında PTT ARLA’nın çekirdeğini teşkil ettiği TELETAŞ A.Ş.’ye Genel Müdür olan Fikret YÜCEL bu görevi 1989 yılına kadar sürdürmüş ve 1992-1994 yılları arasında aynı kuruluşun Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır. Kurucuları arasında bulunduğu Türk Elektronik Sanayicileri Derneğinin ilk Yönetim Kurulu Başkanı olarak 1989-1990 yılları arasında görev yapan Fikret YÜCEL aynı görevi 1995-2004 yılları arasında da sürdürmüştür. Fikret YÜCEL 1991-1993 yıları arasında TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 1991 yılında kurulan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) kurulduğu günden 19 Nisan 2012 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Farklı tarih ve şekillerde yayımlanmış kitap,makale ve tebliğ tarzında kırkı aşkın eseri bulunan Fikret YÜCEL 1982 yılında Mustafa Parlar Vakfı tarafından “Elektronik Sanayiine verdiği hizmetler ve üniversite-sanayi ilişkilerine yaptığı katkılar” dolayısiyle Hizmet Ödülü’ne layık bulunmuştur. 1987 yılında İTÜ Senatosu “Türkiyede çağdaş elektronik haberleşme endüstrisinin oluşmasındaki çok olumlu katkıları ve önderliği” gerekçesi ile Fikret YÜCEL’e “Fahri Doktorluk” ünvanını vermiştir. 1994 yılında Elektrik Mühendisleri Odası “Yeni teknolojilerin kazandırılmasına öncülük ederek ülkemiz sanayisinin gelişmesine yaptığı önemli katkılardan dolayı” Fikret YÜCEL’e “Meslekte Ulusal Hizmet Ödülü’nü sunmuştur. 1999 yılında ise TÜBİTAK, Fikret YÜCEL’e “Türkiyede Ar-Ge’ye dayalı çağdaş bir elektronik ve telekomünikasyon sanayisinin kurulması ve telekomünikasyon altyapısının çağdaş bir düzeye yükseltilmesinde ve sanayide teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetlerde önemli rol oynayan kurum ve kuruluşların ülkemize kazandırılmasındaki üstün hizmetleri” nedeniyle Hizmet Ödülü tevcih etmiştir. Bütün ömrünü ona mutlu ve rahat bir ortam yaratmaya hasreden sevgili eşi Ayşe YÜCEL’i 14 Şubat 2005 günü kaybeden Fikret YÜCEL bir çocuk sahibidir.