Geçmiş Ödüller - 2015 Dr. T. Fikret Yücel Ödülü

28 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Marriott Hotel ' de gerçekleştirilen ödül töreni ile Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetim DNA’sını güçlendiren özgün ve seçkin çalışmalar ödüllendirildi. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından, 2015 yılında TTGV Yönetim Kurulu Eski Başkanı adına “Dr. T. Fikret Yücel Ödül Programı” başlatılmıştır.

“Dr. T. Fikret Yücel Ödül Programı" ile özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin çıktılarında niteliksel ve niceliksel gelişmeleri teşvik etmek amacıyla, bu alanda Türkiye’ye yönelik entelektüel düzeydeki faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda;

Türkiye’deki “Ar-Ge Yönetimi”, “Yenileşim Yönetimi”, “Teknoloji Yönetimi” veya “Teknolojinin Ticarileştirilmesi” süreçlerinin veya ilgili politikaların geliştirilmesini veya başka bir deyişle DNA’sını güçlendirmeyi ilgilendiren alanlarda araştırma, geliştirme ve yenileşim çalışmaları gerçekleştiren, 40 Yaş altı uzman, araştırmacı ve profesyonellerin yaptıkları özgün ve kapsamlı çalışmalardan her yıl için belirlenecek bir çalışmanın TTGV tarafından ödüllendirilmesi amaçlanmaktadır.

2015 yılı için davet usulü başvuru kabul edilmektedir. Davetler TTGV tarafından yapılacaktır. Ödül verilmesi uygun bulunan çalışmanın sahibine Dr. T. Fikret Yücel Ödül Heykelciği ile 15.000 TL tutarında nakdi Ödül verilecektir. Nakdi katkının yanında ödül sahibinin çalışmasının yaygınlaşması ve tanıtımı konusunda etkinlikler de TTGV tarafından desteklenecektir.

Kazananlara verilecek olan ödül heykeli, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü işbirliği ile düzenlenen Dr. T. Fikret Yücel Ödül Heykeli Tasarım Yarışması ile belirlenmiştir. Kazananlar aşağıdaki gibidir:

 

  • Birincilik Ödülü - Ece KİBAROĞLU
  • İkincilik Ödülü - Can BİLEN
  • Üçüncülük Ödülü - Özgür BALLI
  • Mansiyon - Erdal DUMAN
  • Mansiyon - Zeynep ÜÇÖZ
  • Mansiyon - Hazel KILINÇ

 

Dr. T. Fikret Yücel Ödülleri Juri Toplantı Tutanağı

 

Dr. T. Fikret Yücel Ödül Programı kapsamında aşağıda isimleri bulunan Değerlendirme Kurulu Üyeleri 13 Mayıs 2015 günü saat 14.00 – 17.00 saatleri arasında İstanbul’da toplanmıştır. 2015 yılı için finale kalan 10 çalışmanın değerlendirildiği Değerlendirme Kurulu Toplantısı' nda, aşağıda belirtilen çalışmalara ödül verilmesi uygun bulunmuştur.

Esin Güral Argat

Cemil Arıkan

Doç. Dr.

Uğur Çilingiroğlu

Prof. Dr.

Enis Erkel

Aytül Erçil

Prof. Dr.

Ödül Alanlar
Törenden Kareler