Geçmiş Ödüller - 2018 Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülü

Dr. Akın ÇAKMAKCI Tez Ödülleri’nin amacı, sanayide uygulanmış başarılı tezleri seçerek, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmektir.

 

2018 TTGV Ödülleri iki kategoride sahiplerini buldu. Bunlar Dr. Akın ÇAKMAKCI ödül kategorisi ve Refik ÜREYEN ödül kategorisidir.

 

Dr. Akın ÇAKMAKCI Ödül Kategorisi kapsamında, daha önce olduğu gibi, üniversite- sanayi iş birliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek amacıyla sanayide uygulanmış tezlere ödül verilmesi hedeflenmiştir.

 

Başvurular, aday gösterme yoluyla alınmıştır. Aday gösterme süresinin sona ermesini takiben, aday gösterilen başvurular incelenmiş ve finalist tez çalışmalarının sahiplerine ikinci aşamada doldurmaları beklenen başvuru formları gönderilmiştir. Bu başvuru formlarının TTGV’ye iletilmesiyle finalist çalışmaların hakem değerlendirmelerine geçilmiştir. Her başvuru 2 bağımsız ve alanında uzman hakem tarafından değerlendirilmiş ve puanlanmıştır. Puan ortalamaları alınarak bir liste elde edilmiştir. Nihai değerlendirmenin ise farklı bir jüri heyeti tarafından yapılması öngörülmüş ve daha önce hakemler tarafından yapılan puanlamalar da göz önünde bulundurularak nihai karar jüri heyeti tarafından alınmıştır.

 

Dr. Akın ÇAKMAKCI Ödülü hakemleri (alfabetik sırayla):

 

Prof. Dr. Ali Ziya ALKAR

 

Dr. Atilla Hakan ÖZDEMIR

 

Prof. Dr. Billur BARSHAN

 

Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜMÜŞ

 

Prof. Dr. Hüseyin Avni ÖKTEM

 

Prof. Dr. Erhan İlhan KONUKSEVEN

 

İsmet BENLİ

 

Doç. Dr. Murat Kadri AKTAŞ

 

Dr. Sanem YALÇINTAŞ GÜLBAŞ

 

Dr. Serkan BÜRKEN

 

Prof. Dr. Tayfun AKIN

 

Tülay AKARSOY ALTAY

 

Dr. Volkan ÖZGÜZ

 

Doç. Dr. Yiğit KARPAT

Bülent ALICIOĞLU

Dr.

Erkan ERDİL

Prof. Dr.

Mehmet CANSIZ

Doç. Dr.

Mehmet ZAİM

Volkan ATALAY

Prof. Dr.

Ödül Alanlar
Törenden Kareler