Geçmiş Ödüller - 2020 Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülü

Dr. Akın ÇAKMAKCI Tez Ödülleri’nin amacı, sanayide uygulanmış başarılı tezleri seçerek, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmektir.

 

2020 TTGV Ödülleri iki kategoride sahiplerini buldu. Bunlar Dr. Akın ÇAKMAKCI ödül kategorisi ve Refik ÜREYEN ödül kategorisidir.

 

Dr. Akın ÇAKMAKCI Ödül Kategorisi kapsamında, daha önce olduğu gibi, üniversite- sanayi iş birliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek amacıyla sanayide uygulanmış tezlere ödül verilmesi hedeflenmiştir.

 

Başvurular, aday gösterme yoluyla alınmıştır. Aday gösterme süresinin sona ermesini takiben, aday gösterilen başvurular incelenmiş ve finalist tez çalışmalarının sahiplerine ikinci aşamada doldurmaları beklenen başvuru formları gönderilmiştir. Bu başvuru formlarının TTGV’ye iletilmesiyle finalist çalışmaların hakem değerlendirmelerine geçilmiştir. Her başvuru 2 bağımsız ve alanında uzman hakem tarafından değerlendirilmiş ve puanlanmıştır. Puan ortalamaları alınarak bir liste elde edilmiştir. Nihai değerlendirmenin ise farklı bir jüri heyeti tarafından yapılması öngörülmüş ve daha önce hakemler tarafından yapılan puanlamalar da göz önünde bulundurularak nihai karar jüri heyeti tarafından alınmıştır.

Ödül Alanlar