Mehmet Şuhubi Hakkında

İstanbul Erkek Lisesini bitirdikten sonra Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu (Marmara Üniversitesi) ni bitirdi. Birçok şirketin kuruluşunda genel müdürlükler yaptı. Sivil toplum örgütlerinde görev aldı. TEHAV’ın (Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı) 1967 yılındaki kurucularından biridir. Başkanlık görevinden sonra halen vakıf Mütevelli heyetinde görev yapmaktadır. 1973’de İplik İhracat Birliğinin kuruluşunda aktif rol aldı. Başkan Vekilliği yaptı. AET döneminde 14 yıl heyet başkanı olarak Brüksel’de yapılan müzakerelere katıldı. 1975 yılında İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi oldu. 14 yıl boyunca Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Vekili olarak görev yaptı. İstanbul Sanayi Odasında Meclis Başkan Vekilliği ve TOBB Sanayi Konseyi Başkan Vekili olarak görev yaptı. On seneyi aşkın Meclis Mevzuat Komisyonu Başkanlığı yaptıktan sonra 2008 yılında Onur Üyesi oldu.1977 yılından itibaren 13 yıl İktisadi Kalkınma Vakfında Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. TÜSİAD’da Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu üyelikleri yaptı. Halen Yüksek İstişare Konseyi ve disiplin kurulu üyesidir. Bu görevinin yanında Ekonomik Mali İşler ve Parlamento İşleri Komisyonu başkan yardımcısı ve Sanayi İşleri Komisyonu üyesidir. TÜSİAD Onur üyesidir. Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikaları Denetim Kurulu Başkanlığını 1966 yılından beri sürdürmektedir. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)’unda iki dönem Denetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Daha sonra 2006 yılına kadar Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfının kuruluşunda Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmuş daha sonra Kurucular Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmiştir, görevine halen devam etmektedir.1995 yılında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.1980 – 1985 yılları arasında DPT ve Hazine Müsteşarlığı danışmanlığı yapmıştır. TÜBİTAK (MAM) da Tekstil Terbiye ve Konfeksiyon Temiz Teknolojiler Enstitüsünde Yönetim ve İcra Kurulu üyeliğinde bulundu.1985 yılında Teslo Tekstil A.Ş adında kendi şirketini kurdu. 1998 yılında şirketin ünvanı Teslo Paxar A.Ş olarak değişti. Şirket büyüyerek 550 çalışana ulaştı. 2005 yılı sonuna kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.2000 yılında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararı ile oluşturulan ve TÜBİTAK yönlendirmesi altında çalışan “ Vizyon 2023 Teknoloji Fourside” projesinde panel başkanı olarak görev aldı ve 2003 da proje tamamladı.2007 yılında zamanın Sayın Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren tarafından beş Müsteşarlık ve yedi Sivil Toplum Kuruluşunun katılımı ile kurulan DÖİK’de bir buçuk yıl görev yaptı.

 

Mehmet Şuhubi'nin Mesajı

Mehmet Şuhubi'nin Mesajı