Hakkımızda

TTGV Ödülleri, TTGV’nin amaçları doğrultusunda bilim, teknoloji, ticarileşme, Ar-Ge ve inovasyon yönetimi alanlarında başarılı örneklerin ödüllendirilmesine yönelik bir ödül programıdır.

TTGV’nin kurumsal hedeflerine uygun alanlardaki başarılı örneklerin ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve örnek olarak duyurulmasına yönelik ilk ödül organizasyonu 2002 yılında Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülleri adıyla yapılmıştır. Aynı organizasyona 2008, 2010, 2012 ve en son 2016 yıllarında verilen Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülleri ile devam edilmiştir. Bu süreçte farklı yıllarda yapılan aynı kategorideki ödüller için farklı değerlendirme kriterleri ve ödül sayıları uygulanmıştır. Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülleri’nin amacı, sanayide uygulanmış başarılı tezleri seçerek, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmektir. 

2015 yılında ikinci bir ödül programı olarak Dr. T. Fikret Yücel Ödülleri de sahiplerini bulmuştur. Dr. T. Fikret Yücel Ödülleri’nin amacı ise, özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin çıktılarında niteliksel ve niceliksel gelişmeleri teşvik etmek, bu alanda Türkiye’ye yönelik entelektüel düzeydeki faaliyetleri desteklemek olarak belirtilmiştir.

 

2018 TTGV Ödülleri iki kategoride sahiplerini buldu. Bunlar Dr. Akın Çakmakcı Ödül Kategorisi ve Refik Üreyen Ödül Kategorisidir. Dr. Akın Çakmakcı Ödül Kategorisi kapsamında, daha önce olduğu gibi, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek amacıyla sanayide uygulanmış tezlere ödül verilmiştir. Refik Üreyen Ödül Kategorisinde ise Ar-Ge ve inovasyon yönetimi ile kültür yaratma süreçlerinde öncü rol oynamış, bunların değişimlerinde etkin görev almış ve somut katkı sağlamış, başarı öyküsü olan kişilere ödülleri verilmiştir.

 

2019 TTGV Ödülleri 2 kategoride verilecektir. Bunlar Dr. T. Fikret Yücel Ödülü Kategorisi ve Dr. T. Fikret Yücel Ödülü Kategorisidir.Dr. T. Fikret Yücel Ödülü Kategorisi Ar-Ge, inovasyon, bilim ve teknoloji politikaları ve teknoloji yönetimi alanlarında Türkiye odaklı yapılmış araştırma çalışmalarını (tez,makale,yayın vb.) desteklemek ve teşvik etmek amacıyla bu araştırma sahiplerine verilen ödüldür. Mehmet Şuhubi Ödülü KategorisiTeknoloji ve inovasyon ekosisteminde görünürlük ve başarı hikayesi yakalamış girişimcilere ve/veya girişimcilik yoluyla teknoloji ekosistemine katkı sağlamış kişilere verilen ödüldür.