Başvuru sahibi 40 yaşında veya 40 yaşın altında olmalıdır (Doğum tarihi 01.01.1981 ve sonrası olanlar).

Araştırma çalışması Ar-Ge, inovasyon, bilim ve teknoloji politikaları ve yönetimi alanlarında Türkiye odaklı yapılmış olmalıdır.

Başvuruya konu araştırma çalışması son 5 yılda ilgili enstitülerce kabul edilmiş/diploma denkliği alınmış olmalıdır. Türkiye’deki üniversitelerde tamamlanmış tez ise, ilgili enstitülerce kabul edilmiş olması, yurtdışındaki üniversitelerde tamamlandıysa diploma denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. Makale veya bilimsel yayın ise, indekslere giren ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlamış olması gereklidir.

Tamamlandığı üniversite ve/veya kurum ile fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir ihtilaf bulunmamalıdır.

Önceki yıllarda düzenlenmiş olan Dr. T. Fikret Yücel Ödülü kapsamında başvuru yapılmamış olmalıdır.

Aday gösteren kişi/kurum, başvuru sahibinin başarı öyküsünün etki alanında olmalıdır. Başvuruya konu olan çalışmadan bağımsız kişi/kurumlar aday gösteremez.

Başvuru sahibi 40 yaşında veya 40 yaşın altında olmalıdır. (Doğum tarihi 01.01.1981 ve sonrası olanlar)

Teknoloji ve inovasyon ekosisteminde, son 5 yılda görünürlük ve başarı yakalamış girişimciler ve/veya girişimcilik yoluyla teknoloji ekosistemine katkı sağlamış kişiler, başvuru formunda belirtilen şekilde görünürlük ve başarı hikayelerini açıklamalıdır.

Aday gösteren kişi/kurum, başvuru sahibinin başarı öyküsünün etki alanında olmalıdır. Başvuruya konu olan başarı öyküsünden bağımsız kişi/kurumlar aday gösteremez.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

TTGV, 1 Haziran 1991’de özel sektörün Ar-Ge ve yenileşim faaliyetlerini desteklemek amacıyla bir kamu-özel sektör ortaklığı olarak kurulmuş ülkemizde özgün ve özerk bir ilk modeldir. TTGV’nin misyonu, ülkemizdeki teknolojik inovasyon faaliyetlerini destekleyerek, özel sektör kuruluşlarının uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmaktır. TTGV, 24 özel sektör, 5 kamu, 11 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir vakıftır.