Tez sahibi 40 yaşında veya 40 yaşın altında olmalıdır (Doğum tarihi 01.01.1980 ve sonrası olanlar).

Tez, Türkiye’deki üniversitelerde tamamlandıysa ilgili mühendislik, fen veya sağlık bilimleri enstitülerince kabul edilmiş; yurtdışında tamamlandıysa Yüksek Öğretim Kurulu tarafından diploma denkliği onaylanmış olmalıdır.

Tez, ülkemiz imalat sanayiinde ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlardan en az birinde son 5 yılda uygulanarak, teknolojik ürün veya süreç yeniliği sağlamış ve bu yolla uygulandığı kuruluşa ölçülebilir getiri kazandırmış olmalıdır.

Tezin tamamlandığı üniversite ve/veya tezin uygulandığı sanayi kuruluşu ile fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir ihtilaf bulunmamalıdır.

Önceki yıllarda düzenlenmiş olan herhangi bir Dr. Akın Çakmakcı Ödülü kapsamında başvuru yapılmamış olmalıdır.

Başvuru sahibi 40 yaşında veya 40 yaşın altında olmalıdır. (Doğum tarihi 01.01.1980 ve sonrası olanlar)

Başvuru sahibi son 5 yılda, çalıştığı kurumda Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki yönetim uygulamalarında, süreçlerde veya Ar-Ge ve inovasyon kültürünün oluşmasında üstün başarı göstermiş olmalıdır.

Aday gösteren kişi/kurum, başvuru sahibinin başarı öyküsünün etki alanında olmalıdır. Başvuruya konu olan başarı öyküsünden bağımsız kişi/kurumlar aday gösteremez.

Önceki yıllarda düzenlenmiş olan Refik Üreyen Ödülü kapsamında başvuru yapılmamış olmalıdır.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

TTGV, 1 Haziran 1991’de özel sektörün Ar-Ge ve yenileşim faaliyetlerini desteklemek amacıyla bir kamu-özel sektör ortaklığı olarak kurulmuş ülkemizde özgün ve özerk bir ilk modeldir. TTGV’nin misyonu, ülkemizdeki teknolojik inovasyon faaliyetlerini destekleyerek, özel sektör kuruluşlarının uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmaktır. TTGV, 24 özel sektör, 5 kamu, 11 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir vakıftır.