;
TTGV Ödülleri

TTGV Ödülleri, genç teknoloji ve inovasyon liderleri topluluğunun desteklenmesi amacıyla TTGV’nin amaçları doğrultusunda bilim, teknoloji, ticarileşme, Ar-Ge ve inovasyon yönetimi alanlarında başarılı örneklere imza atmış 40 yaş altı gençlerin teşvik edilmesine yönelik bir programdır.

TTGV’nin kurumsal ilk ödül organizasyonu 2002 yılında “Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülleri – Sanayide Uygulanmış Örnek Akademik Tez Çalışmaları” adıyla yapılmış ve 2008, 2010, 2012 ve 2016 yıllarında devam edilmiştir.
2015 yılında ikinci bir ödül kategorisi “Dr. T. Fikret Yücel Ödülleri – Arge, Teknoloji ve İnovasyon Alanında Özgün Çalışmalar” sahiplerini bulmuştur.
2018 yılında bu 2 kategoriye “Mehmet Şuhubi Ödülü – Teknoloji Ekosistemindeki Başarılı Girişimcilik Hikayeleri” ve Refik Üreyen Ödülü – Ar-Ge Organizasyonlarında Liderlik Öyküleri” eklenmesiyle TTGV Ödülleri toplam 4 kategoride her yıl iki kategoride 3’er kazanan olmak üzere 40 yaş altı kişilere yönelik olarak aşağıdaki ödül takvimine göre düzenlenmeye başlanmıştır.
TTGV’ye kuruluşundan itibaren üstün hizmetlerde ve katkılarda bulunmuş bu değerli isimlerin tanıtıcı bilgilerine ve ödülleri kazananları web sayfamızda yer almaktadır.

Aday gösterme yoluyla alınan aday başvurular, ilgili ödül kategorilerinde belirlenmiş kriterlere uygunlukları açısından TTGV tarafından ön değerlendirmeden geçirilir. Kriterlere uygun başvurular, 2 aşamalı bir Hakem ve Jüri değerlendirme sürecine tabidir. Bu değerlendirme süreci sonunda her kategoride ödül almaya hak kazanan 3 kişi belirlenir. Ödül alan kişiler nakdi ödül ve ödül beratı yanı sıra “TTGV Fellow” unvanı ile TTGV Program ve faaliyetlerine katkı sağlayarak şekilde yer alır.  TTGV Fellowlarımıza “ Ödül Fellowları” bölümünden ulaşabilirsiniz.

2022 TTGV Ödülleri Kazanan Kitapçığını incelemek için tıklayın!

Ödül Takvimi

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

TTGV, 1 Haziran 1991’de özel sektörün Ar-Ge ve yenileşim faaliyetlerini desteklemek amacıyla bir kamu-özel sektör ortaklığı olarak kurulmuş ülkemizde özgün ve özerk bir ilk modeldir. TTGV’nin misyonu, ülkemizdeki teknolojik inovasyon faaliyetlerini destekleyerek, özel sektör kuruluşlarının uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmaktır. TTGV, 24 özel sektör, 5 kamu, 11 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir vakıftır.