;
Dr. Akın Çakmakcı Hakkında

5 Ağustos 1937 yılında Bolu’da doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Devlet Parasız Yatılı Sınavını kazanarak girdiği Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdikten sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) burslu öğrencisi olarak okudu ve Makina Yüksek Mühendisi unvanı ile 1960 yılında mezun oldu. 26 Ağustos 1960′da aynı kurumun Kırıkkale Fabrikaları Modernizasyonunda Montaj Mühendisi olarak göreve başladı. Askerlik hizmetinin ardından MKEK Genel Müdürlüğü’nde Yatırım Planlama Baş Mühendisliği görevine atandı. OECD Bursu ile Almanya’da Proje Planlaması konusunda 6 ay eğitim gören Akın ÇAKMAKCI, 1966 yılında MKEK Çelik Fabrikası Müdürü, 1969′da aynı Kurumun Genel Müdür Yardımcısı ve 8 Ağustos 1978′de de Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

27 Mart 1981 tarihinde TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliğine seçildi.

11 Mart 1982 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı’na atanan ve 18 Ağustos 1994 tarihine kadar bu görevi yürüten Akın ÇAKMAKCI’nın “Projelerde Verimlilik ve Prodüktivite”, “Sanayi Yapısı ve Stratejileri”, “Savunma Sanayi”, “Küçük Sanayi ve Demir Çelik” konularında çeşitli yayınları vardır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu, 1989 yılında Akın ÇAKMAKCI’ya; ülkemizde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin gelişmesi ve özellikle “Savunma Sanayiinde Modern Teknolojilerin Uygulanması” konusunda gösterdiği başarısından ve ayrıca; ülkemizde küçük sanayinin geliştirilmesi için teşvik, destek ve altyapı gibi hususların planlanması ve koordinasyonunda yapmış olduğu uygulamaya yönelik önemli hizmetlerinden ve üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine katkılarından dolayı “Fahri Doktor” unvanı vermiştir.

1993 yılında “Başkent Grubu” tarafından başarılı ve istikrarlı çalışmalarından dolayı “Yılın Bürokratı” seçilmiştir. Haftalık “Aktüalite” Dergisince Ocak 1994′de yapılan değerlendirmede “Bürokrasi” alanında Türkiye’nin en iyi üç ismi arasında yer almıştır. 1994 yılında ODTÜ Parlar Vakfı’nın “Hizmet Ödülü”nü ve 1997 yılında Gaziantep Sanayi Odası’ndan “Sanayimize Destek Ödülü”nü almıştır.

1994 yılı Ağustos ayından itibaren iki yıl süre ile “Üniversite ve Sanayi İşbirliğini Geliştirme” ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Özel Danışmanı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı sıfatıyla Endüstriyel Araştırmalar Koordinatörü olarak görev yapmıştır.

7 Nisan 1999 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı tarafından Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Akın ÇAKMAKCI, 1 Ağustos 1996 tarihinden vefat ettiği 27 Kasım 2001 tarihine kadar Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür.

Geçmiş Ödüller
Refik Üreyen Hakkında

1938 yılında İstanbul’da doğmuş ve İTÜ Makine Mühendisliği Fakültesi’nden 1961 yılında mezun olmuştur. Meslek hayatına MKE Mühimmat Fabrikası Kovan Atölyesi-Atölye Sorumlusu olarak başlamış ve askerlik nedeniyle Ekim 1961’de ayrılmıştır.

1962-1963 yıllarında askerlik görevini Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Muhafaza Komutanlığı Hasköy-İstanbul Tersanesi’nde Yedek Subay Mühendis olarak yapmıştır. Askerlik dönüşü Türk General Elektrik A.Ş.’de çalışmaya başlamış ve 1963-1965 yıllarında Ampul Fabrikası Kalite Kontrol Formeni, 1965-1972 arasında Ürün Geliştirme Müdürü ve Kompresör ve Soğutma Sistemleri Ürün Sorumlusu, 1972-1976 yılları arasında da Mühendislik ve Kaliteden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Daha sonra serbest çalışma hayatına atılmış ve 1976-1977 yıllarında Band Boru Ltd. Şti’nde Kurucu Ortak, 1977-1983 arasında EKOSAN (Ekovat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ile MONOSAN (Monofaze Elektrik Motorları Sanayi A.Ş.) şirketlerinde Genel Müdür ve Ortak, 1983-1987 yıllarında da Termal Ltd. Şti’nde Soğutma Sanayii Şirket Müdürü ve Ortak olarak çalışmıştır. Arçelik A.Ş.’de 1987 ve 2002 yılları arasında çalışmış ve şirketin Ar-Ge çalışmalarını kurumsallaştırmasında ve şirket kültürünün bir parçası haline gelmesinde önemli katkılar sağlamıştır

Geçmiş Ödüller
Dr. T. Fikret Yücel Hakkında
1928 yılında Köyceğiz’de (Muğla) doğan Fikret YÜCEL,1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesinden Yüksek Elektrik Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1965 yılında PTT Genel Müdürlüğü bünyesinde PTT ARLA kısaltılmış ismi ile tanınan PTT Araştırma Laboratuarını kurmuştur. PTT ARLA’yı yönettiği dönem sırasında Fikret YÜCEL Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kayseri Mühendislik Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Mühendislik Mimarlık Akademisinde dersler vermiş ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Elektronik Haberleşme Cihazları Ünitesi Başkanlığını da yürütmüştür. 1983 yılında PTT ARLA’nın çekirdeğini teşkil ettiği TELETAŞ A.Ş.’ye Genel Müdür olan Fikret YÜCEL bu görevi 1989 yılına kadar sürdürmüş ve 1992-1994 yılları arasında aynı kuruluşun Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır. Kurucuları arasında bulunduğu Türk Elektronik Sanayicileri Derneğinin ilk Yönetim Kurulu Başkanı olarak 1989-1990 yılları arasında görev yapan Fikret YÜCEL aynı görevi 1995-2004 yılları arasında da sürdürmüştür. Fikret YÜCEL 1991-1993 yıları arasında TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 1991 yılında kurulan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) kurulduğu günden 19 Nisan 2012 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Farklı tarih ve şekillerde yayımlanmış kitap,makale ve tebliğ tarzında kırkı aşkın eseri bulunan Fikret YÜCEL 1982 yılında Mustafa Parlar Vakfı tarafından “Elektronik Sanayiine verdiği hizmetler ve üniversite-sanayi ilişkilerine yaptığı katkılar” dolayısiyle Hizmet Ödülü’ne layık bulunmuştur. 1987 yılında İTÜ Senatosu “Türkiyede çağdaş elektronik haberleşme endüstrisinin oluşmasındaki çok olumlu katkıları ve önderliği” gerekçesi ile Fikret YÜCEL’e “Fahri Doktorluk” ünvanını vermiştir. 1994 yılında Elektrik Mühendisleri Odası “Yeni teknolojilerin kazandırılmasına öncülük ederek ülkemiz sanayisinin gelişmesine yaptığı önemli katkılardan dolayı” Fikret YÜCEL’e “Meslekte Ulusal Hizmet Ödülü’nü sunmuştur. 1999 yılında ise TÜBİTAK, Fikret YÜCEL’e “Türkiyede Ar-Ge’ye dayalı çağdaş bir elektronik ve telekomünikasyon sanayisinin kurulması ve telekomünikasyon altyapısının çağdaş bir düzeye yükseltilmesinde ve sanayide teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetlerde önemli rol oynayan kurum ve kuruluşların ülkemize kazandırılmasındaki üstün hizmetleri” nedeniyle Hizmet Ödülü tevcih etmiştir. Bütün ömrünü ona mutlu ve rahat bir ortam yaratmaya hasreden sevgili eşi Ayşe YÜCEL’i 14 Şubat 2005 günü kaybeden Fikret YÜCEL bir çocuk sahibidir.
Geçmiş Ödüller
Mehmet Şuhubi Hakkında
İstanbul Erkek Lisesini bitirdikten sonra Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu (Marmara Üniversitesi) ni bitirdi. Birçok şirketin kuruluşunda genel müdürlükler yaptı. Sivil toplum örgütlerinde görev aldı. TEHAV’ın (Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı) 1967 yılındaki kurucularından biridir. Başkanlık görevinden sonra halen vakıf Mütevelli heyetinde görev yapmaktadır. 1973’de İplik İhracat Birliğinin kuruluşunda aktif rol aldı. Başkan Vekilliği yaptı. AET döneminde 14 yıl heyet başkanı olarak Brüksel’de yapılan müzakerelere katıldı. 1975 yılında İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi oldu. 14 yıl boyunca Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Vekili olarak görev yaptı. İstanbul Sanayi Odasında Meclis Başkan Vekilliği ve TOBB Sanayi Konseyi Başkan Vekili olarak görev yaptı. On seneyi aşkın Meclis Mevzuat Komisyonu Başkanlığı yaptıktan sonra 2008 yılında Onur Üyesi oldu.1977 yılından itibaren 13 yıl İktisadi Kalkınma Vakfında Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. TÜSİAD’da Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu üyelikleri yaptı. Halen Yüksek İstişare Konseyi ve disiplin kurulu üyesidir. Bu görevinin yanında Ekonomik Mali İşler ve Parlamento İşleri Komisyonu başkan yardımcısı ve Sanayi İşleri Komisyonu üyesidir. TÜSİAD Onur üyesidir. Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikaları Denetim Kurulu Başkanlığını 1966 yılından beri sürdürmektedir. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)’unda iki dönem Denetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Daha sonra 2006 yılına kadar Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfının kuruluşunda Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmuş daha sonra Kurucular Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmiştir, görevine halen devam etmektedir.1995 yılında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.1980 – 1985 yılları arasında DPT ve Hazine Müsteşarlığı danışmanlığı yapmıştır. TÜBİTAK (MAM) da Tekstil Terbiye ve Konfeksiyon Temiz Teknolojiler Enstitüsünde Yönetim ve İcra Kurulu üyeliğinde bulundu.1985 yılında Teslo Tekstil A.Ş adında kendi şirketini kurdu. 1998 yılında şirketin ünvanı Teslo Paxar A.Ş olarak değişti. Şirket büyüyerek 550 çalışana ulaştı. 2005 yılı sonuna kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.2000 yılında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararı ile oluşturulan ve TÜBİTAK yönlendirmesi altında çalışan “ Vizyon 2023 Teknoloji Fourside” projesinde panel başkanı olarak görev aldı ve 2003 da proje tamamladı.2007 yılında zamanın Sayın Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren tarafından beş Müsteşarlık ve yedi Sivil Toplum Kuruluşunun katılımı ile kurulan DÖİK’de bir buçuk yıl görev yaptı.
Geçmiş Ödüller